Публічний договір

Публічний договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (оферта) на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

Цей договір є офіційною і публічною пропозицією продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті www.norven.ua. Даний договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без переваги одному Покупцеві перед іншим. Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісні замовлення і всі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити замовлення» на сторінці оформлення замовлення в розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

 1. Визначення термінів
 2. 1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

  1.2. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний Покупцем в Інтернет-магазині і доданий в корзину, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

  1.3. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою www.norven.ua створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

  1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення по купівлі товару, який представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа або фізична особа-підприємець.

  1.5. Продавець – ФОП Литвиненко В.О. зареєстрований та діє відповідно до чинного законодавства України.

 3. Предмет договору
 4. 2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти товар на умовах даного Договору.

  2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) і моментом повного і беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

 5. Оформлення Замовлення
 6. 3.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошик» або зробивши замовлення електронною поштою або за телефоном, вказаним на сторінці Контакти Інтернет-магазину.

  3.2. Продавець має право відмовитися від передачі замовлення Покупцеві в разі, якщо відомості, зазначені Покупцем при оформленні замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

  3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов'язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

  3.3.1. прізвище, ім'я Покупця;

  3.3.2. адреса, за якою потрібно доставити продукт (якщо доставка за адресою Покупця);

  3.3.3. контактний телефон;

  3.3.4. ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

  3.4. Найменування, кількість, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

  3.5. Якщо будь-якій Стороні договору необхідна додаткова інформація, вона має право запросити її в іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при купівлі товару в інтернет-магазині.

  3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 - 3.4. цієї Оферти.

  3.7. Узгодження Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться в базу даних Продавця.

  3.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

  3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

  а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї пропозиції (Оферти);

  б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

 7. Ціна й Доставка товару
 8. 4.1 Ціни на товари і послуги визначаються Продавцем самостійно й вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на товари та послуги вказані на сайті.

  4.2 Ціни на товари і послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку в залежності від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

  4.3. Вартість Товару, зазначена на сайті Інтернет-магазину не включає вартість доставки Товару Покупцеві. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраної ним службі доставки (перевізнику) і / або тарифами Продавця, в разі здійснення доставки власними силами Продавця.

  4.4. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця при зверненні Покупця з відповідним запитом до Продавця шляхом надсилання листа на електронну пошту, або короткого повідомлення на мобільний телефон, або при оформленні замовлення через оператора інтернет-магазину.

  4.5. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

  4.6. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в підрозділах «Доставка» та «Оплата».

  4.7. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

  4.8. Покупець або його представник при прийомі Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку / або замовленні / або транспортної накладної на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом, комплектності товару і термінів придатності.

  4.9. Право власності та ризик випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця або його представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставці Товару від Продавця, або під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.

 9. Права та обов’язки Сторін
 10. 5.1. Продавець зобов'язаний:

  5.1.1. Передати Покупцеві товар відповідно до умов цього Договору та замовлення Покупця.

  5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством і при виконанні Замовлення Покупця.

  5.2. Продавець має право:

  5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на товари і послуги в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни вступають в силу з моменту їх опублікування.

  5.3 Покупець зобов’язується:

  5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

  5.3.2 При виконанні Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого товару.

 11. Повернення товару
 12. 6.1. У разі придбання Покупцем непридатного харчового продукту (закінчився термін придатності, має неприємний запах, нехарактерний для продукту колір) Продавець зобов'язаний замінити його на харчовий продукт, який є придатним до вживання або повернути Покупцю сплачені ним коштів.

  6.2. Покупець погоджується з тим, що придбаний ним товар не підлягає обміну і поверненню в наступних випадках:

  6.2.1. З моменту покупки Товару пройшло більше 14 календарних днів.

  6.2.2. Товар міститься в переліку товарів, які поверненню та обміну не підлягають, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №172 від 19 березня 1994 року (у чинній редакції), а саме: Продовольчі товари, лікарські препарати та засоби, предмети сангігієни.

  6.3. При відмові Покупця від товару Продавець повертає йому суму, сплачену Покупцем, за винятком витрат Продавця на доставку від Покупця повернутого товару.

  6.4. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», проводиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

  6.5. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

  6.6. Повернення товару у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти».

 13. Відповідальність
 14. 7.1. Продавець не несе відповідальність за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного зберігання Товару придбаного у Продавця.

  7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

  7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

  7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин / обставин непереборної сили, які містяться в переліку, наведеному нижче, але не обмежуються ним:

  - стихійного лиха (пожежі, повені, землетруси, негоди (буря, цунамі, ураган, снігові замети), просідання і / або зміщення грунту;

  - військових конфліктів, військових переворотів, терористичних актів, включаючи біологічну і хімічну війну, цивільних хвилювань, масштабного страйку;

  - спалахів інфекційних захворювань, пандемій, епідемій, карантинів;

  - обставин, які стали наслідком приписів, розпоряджень, наказів уряду або президента або інших адміністративних або урядових обмежень, що впливають на виконання зобов'язань сторонами за цим Договором, та інших обставин, що не залежать від волевиявлення і контролю сторін, незалежно від того, чи вони схожі з перерахованими вище обставинами, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього договору за умови, що сторона, яка не виконала зобов'язання, вжила всіх можливих заходів для запобігання настання цих обставин.

 15. Конфіденційність і захист персональних даних.
 16. 8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

  8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

  8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

 17. Інші умови
 18. 9.1. Цей договір укладено на території України, він діє відповідно до чинного законодавства України.

  9.2. Всі суперечки, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець і / або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

  9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. договору.